Privacybeleid

Inwerkingtredingsdatum: 1ste januari 2024

1. Introductie

Welkom bij Tripplo.com, een platform beheerd door Rank High AB, gespecialiseerd in het aanbieden van kortingscodes en aanbiedingen van verschillende online winkels.

Dit privacybeleid beschrijft onze procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en delen van persoonlijke informatie die we ontvangen van gebruikers van Tripplo.com. Door gebruik te maken van onze diensten, ga je akkoord met de verzameling en het gebruik van informatie in overeenstemming met dit beleid.

2. Informatie over de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke voor jouw persoonlijke informatie onder de toepasselijke EU-wetgeving inzake gegevensbescherming is:

Rank High AB
Org.nr: 559047-8144
Adres: Hantverkargatan 53, lgh 1103, 112 31 Stockholm, Zweden
E-mail: [email protected]
Telefoon: +46 722-016786

3. Soorten verzamelde gegevens

We verzamelen verschillende soorten persoonsgegevens om onze diensten te kunnen leveren en verbeteren. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

 • Persoonlijke identificatie-informatie: Zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer wanneer je je registreert voor onze diensten of nieuwsbrief.
 • Surfgegevens: Informatie over hoe je toegang krijgt tot en gebruik maakt van Tripplo.com, inclusief gegevens over je bezoeken (zoals datum en tijd), je IP-adres, browsertype en besturingssysteem.
 • Gebruiksgegevens: Details over je interacties met onze diensten, inclusief de kortingscodes en aanbiedingen die je bekijkt of inwisselt.

4. Methoden voor gegevensverzameling

Methoden voor gegevensverzameling op Tripplo.com omvatten:

 • Directe verzameling: Wanneer je direct persoonlijke informatie verstrekt via onze website, zoals tijdens registratie of bij het abonneren op een nieuwsbrief.
 • Geautomatiseerde technologieën: We gebruiken cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën om je activiteit op onze website te volgen en bepaalde informatie te behouden. Dit wordt nader toegelicht in de sectie “Cookies en trackingtechnologieën”.

5. Doel en juridische basis voor verwerking

De verzamelde gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Om onze dienst te leveren en te onderhouden: Inclusief het geven van toegang tot onze aanbiedingen en het waarborgen van de continue werking van ons platform.
 • Om met jou te communiceren: We gebruiken jouw contactgegevens om met je te communiceren over updates, aanbiedingen en andere dienstgerelateerde informatie.
 • Om onze diensten te verbeteren: Gebruik van gebruiksgegevens om te begrijpen hoe onze diensten worden gebruikt en om verbeteringen door te voeren.

De juridische basis voor de verwerking van jouw persoonsgegevens omvat:

 • Toestemming: Waar je duidelijke toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor een specifiek doel.
 • Overeenkomst: Waar verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract met jou of om op jouw verzoek maatregelen te nemen voordat een dergelijk contract wordt aangegaan.
 • Gerechtvaardigde belangen: Verwerking voor onze gerechtvaardigde belangen, die marketing, fraudepreventie en bedrijfsbeheer omvatten.

6. Gebruik van gegevens

Jouw gegevens worden gebruikt om:

 • Onze website te beheren: Om je account te beheren, klantenondersteuning te bieden en de veiligheid van onze website te waarborgen.
 • De gebruikerservaring te personaliseren: We kunnen informatie gebruiken om te begrijpen hoe onze gebruikers als een groep de diensten en middelen op onze website gebruiken.
 • Marktonderzoek: Om marktonderzoek en analyses uit te voeren om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

7. Gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën

Op Tripplo.com gebruiken we cookies en gerelateerde trackingmechanismen om gebruikersinteracties met ons platform te monitoren en specifieke informatie op te slaan. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die naar jouw apparaat worden overgebracht door onze website, die een geanonimiseerde identificator kunnen bevatten. Deze technologieën helpen ons om jouw ervaring op onze site te verbeteren. Je hebt de mogelijkheid om deze cookies te accepteren of te weigeren. Houd er rekening mee dat als je ervoor kiest om cookies te weigeren, dit jouw vermogen om onze diensten volledig te gebruiken kan beïnvloeden.

8. Opslag van persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden door ons alleen bewaard zolang als nodig is voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven. Deze duur wordt bepaald door verschillende factoren, waaronder onze behoefte om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten te handhaven. We volgen wettelijke normen om de geschikte bewaartermijn voor verschillende soorten gegevens te bepalen.

9. Delen en openbaar maken van gegevens

Jouw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld onder deze omstandigheden:

 • Met dienstverleners van derden: Om onze dienst te faciliteren, kunnen we jouw gegevens delen met derden die diensten namens ons uitvoeren.
 • Tijdens bedrijfsveranderingen: In het geval van een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen jouw gegevens deel uitmaken van de overgedragen activa.
 • Met onze groepsentiteiten: We kunnen informatie delen met ons moederbedrijf, dochterondernemingen, joint ventures of andere bedrijven onder gemeenschappelijke controle, altijd in overeenstemming met de voorwaarden van dit privacybeleid.
 • Voor wettelijke naleving: We kunnen jouw gegevens openbaar maken waar dit wettelijk vereist is of noodzakelijk om te voldoen aan een juridisch proces, gerechtelijk bevel of juridische procedure.

10. Rechten van gebruikers in de Europese Economische Ruimte (EER)

Als je woonachtig bent in de EER, heb je bepaalde rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Rank High AB zet zich in om deze rechten te faciliteren, inclusief:

 • Toegang krijgen tot en een kopie van jouw gegevens aanvragen.
 • Correctie van eventuele onnauwkeurigheden aanvragen.
 • Verwijdering van jouw gegevens onder specifieke omstandigheden aanvragen.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens.
 • Beperkingen op de verwerking van jouw gegevens aanvragen.
 • Overdracht van jouw gegevens in een draagbaar formaat aanvragen.
 • Voorgaand gegeven toestemming intrekken, waar van toepassing.

11. Waarborgen van gegevensbeveiliging

We geven prioriteit aan de beveiliging van jouw persoonlijke informatie. Het is echter belangrijk om op te merken dat geen enkele elektronische opslag of overdracht van gegevens via het internet volledig veilig is. Terwijl we ernaar streven om commercieel acceptabele middelen te gebruiken om jouw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid niet garanderen.

12. Grensoverschrijdende gegevensverwerking

We kunnen jouw persoonlijke informatie verwerken op servers die zich buiten jouw thuisland bevinden. Door jouw gegevens aan ons te verstrekken, ga je akkoord met deze overdracht, verwerking en opslag van jouw informatie op buitenlandse locaties, die andere privacywetten kunnen hebben dan jouw thuisland. Wees gerust, we nemen stappen om ervoor te zorgen dat jouw privacyrechten blijven beschermd zoals beschreven in dit beleid.

13. Interactie met externe platforms

Tripplo.com kan links bevatten naar externe websites die niet onder onze controle staan. Wanneer je interactie hebt met deze links, navigeer je weg van onze website. We moedigen je aan om het privacybeleid van deze externe websites te bekijken voordat je persoonlijke informatie deelt. Houd er rekening mee dat ons privacybeleid niet van toepassing is op deze externe platforms.

14. Toewijding aan online privacy van kinderen

Tripplo.com is niet bedoeld voor, noch doelbewust gericht op, kinderen onder de 16 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van personen onder de 16 jaar. Als we ons ervan bewust worden dat we informatie hebben verzameld van kinderen zonder passende toestemming van de ouders, zullen we stappen ondernemen om dergelijke informatie uit onze servers te verwijderen.

15. Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen je informeren over eventuele wijzigingen door het bijgewerkte privacybeleid op deze pagina te publiceren. Wijzigingen in dit privacybeleid worden van kracht wanneer ze op deze pagina worden gepubliceerd. Daarom raden we je aan dit privacybeleid regelmatig te herzien voor eventuele wijzigingen.

16. GDPR-naleving en rechten van gebruikers in de Europese Economische Ruimte (EER)

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je, als je woonachtig bent in de Europese Economische Ruimte (EER), bepaalde rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Rank High AB zet zich in om deze rechten te faciliteren, inclusief:

 • Toegang krijgen tot en een kopie van jouw gegevens aanvragen: Je hebt het recht om toegang te krijgen tot persoonsgegevens die wij over jou bewaren en om te vragen dat jouw persoonsgegevens worden gecorrigeerd, bijgewerkt of verwijderd.
 • Correctie van eventuele onnauwkeurigheden aanvragen: Als je gelooft dat enige informatie die we over jou hebben onjuist of onvolledig is, heb je het recht om te vragen deze informatie te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.
 • Verwijdering van jouw gegevens onder specifieke omstandigheden aanvragen: Onder bepaalde omstandigheden heb je het recht om jouw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te laten verwijderen.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens: Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens in bepaalde situaties.
 • Beperkingen op de verwerking van jouw gegevens aanvragen: Je hebt het recht om te vragen om beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens onder bepaalde voorwaarden.
 • Overdracht van jouw gegevens in een draagbaar formaat aanvragen: Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine-leesbaar formaat.
 • Voorgaand gegeven toestemming intrekken, waar van toepassing: Je hebt het recht om jouw toestemming op elk moment in te trekken waar Rank High AB heeft vertrouwd op jouw toestemming om jouw persoonlijke informatie te verwerken.

Houd er rekening mee dat we je kunnen vragen om je identiteit te verifiëren voordat we reageren op dergelijke verzoeken. De AVG biedt je rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens, en Rank High AB zet zich in om deze rechten en jouw privacy in overeenstemming met deze verordening te respecteren.

17. Klachten en contactinformatie

Als je vragen hebt over dit privacybeleid, of als je een klacht wilt indienen over hoe we jouw persoonsgegevens verwerken, neem dan contact met ons op via de onderstaande gegevens. We zullen onderzoeken en proberen eventuele klachten of geschillen met betrekking tot het gebruik of de openbaarmaking van jouw persoonsgegevens op te lossen.

Contactinformatie:
Rank High AB
Org.nr: 559047-8144
Adres: Hantverkargatan 53, lgh 1103, 112 31 Stockholm, Zweden
Telefoon: +46 722-016786

18. Inwerkingtredingsdatum

Dit privacybeleid wordt van kracht op 1ste januari 2024 en blijft van kracht met uitzondering van eventuele wijzigingen in de bepalingen in de toekomst, die onmiddellijk van kracht worden nadat ze op deze pagina zijn gepubliceerd.

Bedrijfsinformatie:

Rank High AB
Org.nr 559047-8144
Hantverkargatan 53, lgh 1103
112 31 Stockholm
Zweden
Telefoon: +46 722-016786
Website: Rankhighab.com
Gebruiksvoorwaarden Privacybeleid Cookies Hoe we geld verdienen Hoe we kortingen vinden, verifiëren en rangschikken
© 2024 All Rights Reserved. tripplo.com
Denmark flag Denmark
Finland flag Finland
France flag France
Germany flag Germany
Netherlands flag Netherlands
Norway flag Norway
Sweden flag Sweden
United Kingdom flag UK